Tjänster

Vi utför reparations- och tillverkningsarbeten efter beställning från kund. Vi tillverkar t.ex. järn- och plåtkonstruktioner men också reservdelar när det behövs. Maskinparken består av svets, svarv, fräs, plåtmaskiner, kap, borr, exenterpress och en hydraulslangverkstad.

Mång av de arbeten vi utför består av traktorreparationer, svetsarbeten, svarvning, fräsning och borrning. Vi har också försäljning av reservdelar m.m. se under länken produkter. Företaget hittar ni i Tryserum utanför Valdemarsvik.
Tillverkning och montering av balkongräcke
Tillverkning och montering av balkongräcke