Tjänster

Vi utför reparations- och tillverkningsarbeten, AC-service, hydraulslang . Vi tillverkar t.ex. järn- och plåtkonstruktioner men också reservdelar när det behövs. Maskinparken består av svets, svarv, fräs, plåtmaskiner, kap, borr, exenterpress och en hydraulslangverkstad.

Mång av de arbeten vi utför består av traktorreparationer, svetsarbeten, svarvning, fräsning och borrning. Vi har också försäljning av reservdelar m.m. se under länken produkter. Med vår servicebil kan vi komma ut till kund för reparationer på plats. Vi är också behöriga att utföra AC-service. Företaget hittar ni i Tryserum utanför Valdemarsvik.
Tillverkning och montering av balkongräcke
Tillverkning och montering av balkongräcke